Logo_Stickamera

Förkortningar

alt
approx
beg
BO
cab
CC
cn
CO
cont
dec
dpn[s]
foll
inc
incl
k
k2tog
kfb
kw
M1
M1L
M1R
MC
mult
opp
p
p2tog
patt[s]
pfb
pm
psso
pw
rem
rep
RS
rnd[s]
sc
SK2P

SSK

SSP

sl
sl st
st[s]
St st
tbl
tog
WS
w&t
YO
**
alternate
approximately
begin[ning]
bind off [cast off]
cable
contrasting color
cable needle
cast on
continue[ing]
decrease[ing]
double pointed needles[s]
follow[s][ing]
increase[ing]
including
knit
knit two together
knit into front and back of stitch
knitwise
make one
make one left
make one right
main color
multiple
opposite
purl
purl two together
pattern[s]
purl into front and back of stitch
place marker
pass slipped stitch[es] over
purlwise
remaining
repeat
right side[s]
round[s]
single crochet
slip 1 stitch, knit two together, psso
slip 2 stitches as if to knit,
then knit those 2 sts tbl
slip 2 stitches as if to purl,
then purl those 2 sts tog
slip
slip stitch
stitch[es]
stockinette stitch
through back of loop[s]
together
wrong side[s]
wrap and turn
yarn over
repeat directions between **
växla/ alternera
ungefär
börja[n]
maska av
fläta
kontrasterande färg
flätsticka
lägg upp
fortsätt[ning][er]
minska/ minskning
strumpsticka[-or]
följande/ följer
öka/ ökning
inklusive
rät maska / sticka räta
två räta tillsammans
ökning - sticka i främre, sedan bakre maskbågen
som om rät
öka en
öka en åt vänster
öka en åt höger
huvudfärg
flera
motstående
avig maska / sticka avig
två aviga tillsammans
mönster
ökning - avig i främre, sedan bakre maskbågen
placera markör
flytta över lyft maska/ lyfta maskor
som om avig
återstående
upprepa/ rapport
rätsida
varv (runt)
virkad enkel kedja
minskning - lyft en, två räta tillsammans, flytta
lyft maska tillbaka över
minskning - lyft två, en i taget räta, lägg tillbaka
och sticka tillsammans i bakre maskbågen
minskning - lyft två, en i taget avigt, lägg tillbaka
och sticka avigt tillsammans
lyft
lyft maska
maska[-or]
slätstickning
i bakre maskbågen[-arna]
tillsammans
avigsida
slå om och vänd - för att dölja hål vid korta varv
omslag
upprepa sekvens mellan **